Draai je scherm om de website te bekijken.

Oplossingsgericht werken en TGI

Zinvolle partners in de begeleiding van individuen, groepen en teams?

Hoewel het Oplossingsgericht werken voor veel TGI-professionals een bekend begrip is, roept de term ook regelmatig verkeerde associaties op. Het wordt soms gezien als een puur instrumentele methodiek. TGI en Oplossingsgericht werken zijn echter op dezelfde visie gebouwd.  De axioma’s van TGI en de uitgangspunten van het Oplossingsgericht werken komen elkaar zeer na. Beide begeleidingskaders gaan uit van een grondhouding die stimuleert tot eigen leiderschap.  En ze hebben dezelfde kijkrichting: de toekomst!
Aan de basis van het Oplossingsgericht werken ligt de Solution Focused Brief Therapy die in de zeventiger jaren is ontwikkeld door Berg en De Shazer.  In een oplossingsgerichte benadering richt de coach de blik van de cliënt consequent  naar de oplossingen, de eigen kracht, de hulpbronnen in zijn leven, de momenten waarop het beter ging en welke competenties hij toen inzette. Gaandeweg zijn ook oplossingsgerichte werkvormen voor groepen en teams uitgewerkt. Interessant is de doorontwikkeling tot Progressiegericht werken: werken aan bewustwording van de al aanwezige,  betekenisvolle progressie  betreffende de taak, het doel. Deze bewustwording geeft informatie en inspiratie en versterkt het zelfvertrouwen en de motivatie van betrokkenen.

Doel
·       Zicht krijgen op de kern van het Oplossingsgericht werken en de doorontwikkeling naar Progressiegericht werken.
·       Versterken van de eigen interventiemogelijkheden vanuit de oplossingsgerichte benadering.
·       Onderzoeken of/hoe Oplossingsgericht werken en TGI elkaar kunnen versterken.

Werkwijze
We maken kennis met de uitgangspunten van het Oplossingsgericht werken en verkennen hoe de methodiek werkt aan de hand van concrete oefeningen. We onderzoeken vanuit eigen casuïstiek hoe we dit kunnen toepassen in ons TGI-werk en oefenen interventiemogelijkheden in het begeleiden van individuen en groepen. 

Praktisch

Datum 22 november 2018
Omvang 10.00 - 18.00 uur
Locatie Huize Bergen, Vught
Deelnamekosten organisaties: 340,- | z.z.p.: 265,- | particulieren: 190,- Inclusief lunch en borrel
  RCI-leden krijgen 10% korting
Aanmelden voor 20 oktober 2018

Leiding

Marleen Vandenberghe 
Trainer, opleider, coach

 

Loes Jacobs 
TGI-opleider. HBO-opleiding maatschappelijk werk. Voortgezette opleiding integrale psychologie bij het ITIP.

 

Deel deze cursus meer

Aanmelden

Cursus Oplossingsgericht werken en TGI
Datum 22 november 2018
Naam
Adres Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Functie
Werkterrein
Factuuradres
Deelnamekosten
Korting
Geslacht
Vegetariër
Andere dieetwensen
Met het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Alleen volledig ingevulde formulieren zijn verzendbaar! Als inschrijving is gelukt, ontvangt u automatisch een bevestiging.