Draai je scherm om de website te bekijken.

Alert interveniëren
Methodecursus

Inhoud
Anders dan zorgvuldig geplande werkvormen en thema’s ontstaan interventies tijdens het groepsproces. Omdat interventies op het moment plaatsvinden kunnen onbewuste motieven een grotere rol spelen. Het risico is dan dat je je als begeleider laat verleiden tot reacties die niet zinvol zijn of dat je het gevoel krijgt geen invloed meer te hebben op het proces. Het is daarom van belang te reflecteren op de eigen wijze van interveniëren: wanneer kom ik ertussen en hoe? Welke patronen herken ik hierin en welke achterliggende motieven?

Interveniëren kan op individueel- en op groepsniveau plaats vinden, op taak en op procesniveau; hoe balanceer ik daarin? Naast de inhoud van de interventie zijn ook timing en de wijze waarop er geïntervenieerd wordt van invloed op het proces.
 
Doelen
  • Inzicht bieden in de eigen impulsen en motieven die tot interventies leiden.
  • De bedoeling van interventies onderzoeken en toetsen aan het effect ervan, om uiteindelijk doelgerichter te kunnen interveniëren.
  • Zicht krijgen op de eigen stijl van interveniëren en die verder ontwikkelen.
  • Vergroten van het  interventierepertoire
 
Werkwijze
Deelnemers kunnen praktijksituaties inbrengen. Ook wordt er gereflecteerd op interventies in de cursusgroep. Als inhoudelijk kader wordt gewerkt met de methodische uitgangspunten van TGI en een model over interventiestijlen. We onderzoeken en oefenen de mogelijkheden hiervan.
 
Doelgroep
Iedereen die groepen of teams begeleidt en zijn eigen interventierepertoire en begeleidingsvaardigheden wil vergroten. Deelnemers hebben voorafgaand minimaal een TGI-introductiecursus gevolgd. In de TGI-opleidingsroute is dit een methodencursus (M).

Praktisch

Datum 26-28 juni 2019
Omvang 3 -daagse (aanvang 13.30 uur, eindtijd 16.00 uur)
Locatie Eigentijdserf, Westelbeers
Deelnamekosten organisaties: 990,- | z.z.p. 790,- | particulieren 590,-
  RCI-leden krijgen 10% korting
Verblijfskosten 360,-
Aanmelden vóór 10 mei 2019

Leiding

Loes Jacobs 
TGI-opleider. HBO-opleiding maatschappelijk werk. Voortgezette opleiding integrale psychologie bij het ITIP.

 

Deel deze cursus meer

Aanmelden

Cursus Alert interveniëren
Datum 26-28 juni 2019
Naam
Adres Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
Functie
Werkterrein
Factuuradres
Deelnamekosten
Korting
Geslacht
Vegetariër
Andere dieetwensen
Met het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Alleen volledig ingevulde formulieren zijn verzendbaar! Als inschrijving is gelukt, ontvangt u automatisch een bevestiging.