Draai je scherm om de website te bekijken.

Artikelen

Leiderschap en organisatieontwikkeling
Ineke van de Braak, 2016
In dit artikel staat centraal hoe met behulp van een collectief leiderschapsproces en het werken met TGI-thema's de missie en visie van een organisatie werkelijkheid kunnen worden.
Bron = Themagecentreerde Interactie (TGI) In Nederland en Vlaanderen, Phien Kuiper

Participerend leiderschap
Ineke van de Braak, 2015
Het concept 'Participerend leiderschap' wordt in dit artikel verder methodisch uitgewerkt en met voorbeelden uit de praktijk van leidinggevenden geïllustreerd.
Bron = Themenzentrierte Interaktion. Fachzeitschrift des RCI-International 2015/1

Seks en erotiek in de cursus- en trainingswereld
Marleen Vangrinsven, 2015
Bron = Digitaal Magazine RCI Lage Landen

Teamontwikkeling op gang gebracht
Ineke van de Braak, 2009
In dit artikel staat centraal  hoe TGI teamleiders en teamcoaches houvast biedt om fundamentele ontwikkeling in teams te realiseren.
Bron = Lerend samenwerken, samenwerkend leren. Themagecentreerde Interactie als kader voor teamontwikkeling in de school. Mesofocus 74. Kluwer, 2009.
ISBN = 12345678

Integraal leiderschap in een complexe werkelijkheid
Ineke van de Braak, 2006
In dit artikel wordt beschreven wat TGI te bieden heeft voor leidinggevenden om in de huidige complexe werkelijkheid staande te blijven en diepgaande veranderingsprocessen mogelijk te maken.
 
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI, nummer 15, aug. 2006.
ISBN = 12345678

Teamcoaching met behulp van Themagecentreerde Interactie (TGI)
Ineke van de Braak, Marleen Vangrinsven, 2006
Bron = Het handboek voor Coaching. Methodieken, modellen, technieken en formulieren voor professionele coaching. Deel 1- Coaching basics. Life University, Haarlem / ISBN-10: 90-74959-04-4.

TGI en leiderschap in organisaties
Ineke van de Braak, 2004
In dit artikel wordt beschreven hoe het vierfactorenmodel van TGI als methode gebruikt kan worden in managementtrainingen.
Bron = Het thema centraal. Theorie en praktijk van de themagecentreerde interactie. Onder redactie van Jeroen Hendriksen en Arjan de Wit. Soest: Uitgeverij nelissen/ ISBN 90 244 1668 X NUR 742
ISBN = 12345678

De TGI-axioma's en diversiteit
Ineke van de Braak, 2004
In dit artikel staan de axioma's van het TGI-systeem centraal en wordt uitgewerkt hoe deze uitgangspunten ondersteunend en richtinggevend kunnen zijn voor het omgaan met verschillen in samenwerkingsprocessen.
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI: nummer 11, juli 2004.

Themagecentreerde Interactie (TGI)
Ineke van de Braak, 2003
Een artikel waarin aan de hand van een praktijkvoorbeeld op bondige wijze wordt beschreven wat TGI inhoudt en wat het kan betekenen voor leidinggevenden.
Bron = Opleiding & ontwikkeling, 16e jaargang, nummer 9.

TGI, een integratieve en waardegebonden benadering van leiderschap
Ineke van de Braak, 2001
In het eerste gedeelte van dit artikel wordt uitgewerkt hoe leiderschap op basis van TGI in organisaties er uit kan zien. In het tweede gedeelte staat een vergelijkend literatuuronderzoek centraal en wordt TGI geplaatst t.o.v. een aantal belangrijke stomingen in de geschiedenis van de leiderschapsliteratuur.
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. WILL Lage Landen nummer 6, dec. 2001

Agressie… van vitaal belang!
Marleen Vangrinsven, 2000
Kort artikel over het beleven en laten beleven van agressie in groepen, hoe dit het plezier en krachtig-zijn doet toenemen.
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. WILL Lage Landen nummer 4 nov. 2000