Draai je scherm om de website te bekijken.

Boeken

Inspireren tot medeverantwoordelijkheid, TGI als methodiek voor effectief leiderschap
Ineke van de Braak, 2014 (tweede druk)
Dit boek is bedoeld voor leidinggevenden die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van zelfsturing van medewerkers en teams. Organisaties zijn steeds meer open systemen geworden, met veel invloeden van buitenaf. De concurrentie is hoog, de klanten zijn veeleisend. De druk om resultaten te behalen is groot. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zelfsturing van medewerkers is in zo’n context van cruciaal belang.

Als leidinggevende is het de kunst om de juiste maat in leiderschap te vinden. Je moet ervoor zorgen dat medewerkers de ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid én dat zij deze ook daadwerkelijk nemen. Maar hoe doe je dat? Hoe bevorder je dat medewerkers met elkaar een visie op het werk ontwikkelen en dat ze deze visie in de dagelijkse praktijk waarmaken? Hoe nodig je hen uit om hun talenten en mogelijkheden ten volle in te zetten? En hoe stimuleer je hen zich niet alleen op hun eigen taak te richten, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor effectieve samenwerking?
Dit boek biedt een houvast om concrete stappen te zetten in het ontwikkelen van een leiderschapsstijl die medewerkers hiertoe inspireert.
 
Het boek is verkrijgbaar bij:
www.boomnelissen.nl
www.bol.com
www.managementboek.nl

ISBN = 123456789

Kracht in samenwerken
Marleen Vangrinsven en Ben Vissers, 2016
Dit boek is geschreven om je inzicht te bieden in de dynamiek van processen in teams, waardoor je beter in staat bent daar (mede) leiding aan te geven. Er wordt een helder beeld geschetst van de verschillende fasen van groepsontwikkeling, waarmee je kunt bepalen in welke fase jij met jouw team je bevindt en hoe je het groepsproces kunt ontwikkelen en aansturen. Dit proces wordt levendig en invoelbaar doordat naast de theorie een verhaal over een team verteld en geanalyseerd wordt. Daarmee worden karakteristieke spanningsvelden en de beleving van leider en teamleden inzichtelijk gemaakt.

Verkrijgbaar bij:
www.bol.com
www.managementboek.nl
ISBN = 9789491591068

Lerend samenwerken, samenwerkend leren
Braak van de I., Fabels, A., Kuiper, P. en Rozemond, T. , 2009
Een boekje met een aantal artikelen gericht op teamontwikkeling met behulp van TGI. Zowel theoretische invalshoeken als levendige praktijkverhalen. Mesofocus is een uitgave van Kluwer en gericht op schoolorganisatie en onderwijsmanagement.