Draai je scherm om de website te bekijken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan een cursus of opleiding
 
 
Annulering door deelnemers
Kosteloos tot 8 weken voor aanvangsdatum van de cursus of opleiding. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, na deze periode het gehele bedrag. Dit geldt zowel voor de cursuskosten als voor de verblijfskosten.
 
Annulering door 4D
Een cursus of opleiding kan door 4D worden geannuleerd:
• Wanneer het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald;
• Wanneer de opleider door ziekte of andere vormen van overmacht niet kan werken. 4D zal in dat geval eerst alles in het werk stellen om passende vervanging te vinden.
• Onvoorziene vormen van overmacht.
 
Bedenktermijn
Na inschrijving voor een cursus of opleiding heeft een deelnemer nog 14 werkdagen bedenktijd alvorens de inschrijving definitief wordt.
 
Verantwoordelijkheden
Bij deelname aan de cursus blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf. De deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. De begeleiders, noch 4D organisatieontwikkeling & opleiding kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers en/of gevolgen van deelname aan de cursus.
 
Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van het cursusmateriaal is in handen van 4D, tenzij in de cursusmap anders is aangegeven. Het aangeboden cursusmateriaal wordt bij overhandiging eigendom van de deelnemer.
 
Vertrouwelijkheid
Alle informatie die ons door deelnemers tijdens cursussen en opleidingen wordt toevertrouwd, zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld.
 
KLachtenprocedure
Wanneer er aspecten zijn in de cursus of opleiding waar u niet tevreden over bent willen we dit graag van u horen en zullen we met elkaar onderzoeken hoe we de klacht moeten begrijpen en wat er aan kan gebeuren.
Wanneer u een formele klacht wilt indienen of in beroep wilt gaan tegen een beslissing die in de opleiding is genomen heeft u de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij:
1. Een van de opleiders.
2. De organiserende instantie: 4D organisatieontwikkeling & opleiding
3. Het Ruth Cohn Instituut - International.
Onze cursussen en opleidingen zijn erkend door het RCI-International. Om onafhankelijke beroepsmogelijkheid en kwaliteitstoetsing mogelijk te maken is het mogelijk u met een klacht te wenden tot dit instituut. Het Ruth Cohn Instituut wordt vertegenwoordigd door een opleidingscommissie, die de klacht in behandeling zal nemen. Contactpersoon van deze commissie:
Marc Verschueren
E-mail: marclm.verschueren@skynet.be
 
In alle gevallen zult u binnen 14 dagen een eerste reactie krijgen op uw klacht en informatie over de verdere procedure in de verwerking van uw klacht. Wij streven ernaar de behandeling van uw klacht binnen een termijn van 6 weken af te ronden. Wanneer na een eerste onderzoek van uw klacht blijkt dat dit niet mogelijk zal zijn zullen we u hierover informeren en u een indicatie geven over de termijn waarbinnen u uitsluitsel kunt verwachten.
Een uitspraak door het Ruth Cohn Instituut is voor ons bindend. Eventuele consequenties zullen door ons op korte termijn worden uitgevoerd.
Uw klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Klachten blijven nog drie jaar geregistreerd in ons bestand. Daarna zullen ze worden verwijderd.
 
Door het verzenden van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met deze voorwaarden.