Draai je scherm om de website te bekijken.

Coaching

Wij bieden individuele coaching op de volgende gebieden:

Samenwerkingsconflicten
Het wringt tussen jou en je collega die nu je leidinggevende is geworden? Of met een collega die al heel lang in de organisatie meedraait of…
Het kan zijn dat beide partijen in coaching willen om hier effectiever met elkaar om te leren gaan. Het kan ook zijn dat één van de partijen coaching wil zonder dat de andere partij er iets van weet. Dit laatste omdat je aanvoelt dat er iets in jou is die moeite met de situatie heeft, terwijl die ander schijnbaar nergens last van heeft.
In het eerste geval kan het zijn dat we eerst de gesprekken apart voeren vooraleer samen door te gaan. Het is altijd goed om de leidinggevende die erboven staat te betrekken. Deze persoon zal straks in de organisatie er verder ook op toezien dat betreffende persoon of personen met elkaar door één deur kunnen. Heel vaak biedt echt luisteren naar het verhaal van elkaar en wat daarachter steekt veel soelaas. Respecteren van elkaars behoeftes die erg van mekaar kunnen verschillen maar waar soms ook makkelijk aan voldaan kan worden is een goede tweede. Daartoe moet dan een creatief  en inventief proces op gang komen wat ook weer een beetje plezier kan genereren in plaats van de oude irritaties en boosheid. Soms is echter echt vergeven aan de orde en is meer niet haalbaar. Dan kan de vraag ook rijzen of dit nog wel de goede plek van werken is.


Loopbaancoaching
Elke levensfase heeft zijn eigen dynamiek en conflicten om aan te gaan en jezelf goed te voelen in het werk dat je doet. Dat kan betekenen dat je anders in het werk gaat staan of dat je verandert van werk. Dat uitvinden is een hele kunst en daar is ook moed voor nodig. Moed om onder ogen te zien wat je eigenlijke verlangens zijn. Om los te durven laten en afstand te nemen. Mogelijk ook om afscheid te nemen van wat was om ruimte te kunnen scheppen voor wat komen gaat. Zonder nog te weten of dat past. Dit onderzoek aangaan kost tijd. Een coach die meekijkt, andere vragen stelt, bemoedigt en de realiteit mee bewaakt kan een grote steun zijn.


Stresshantering
Als het allemaal teveel is geworden kost elke handeling energie, ook de voorheen leuke dingen. Dat is een veeg teken, misschien betekent dit wel de gele kaart krijgen. Nog net op tijd aan de bel trekken om pas op de plaats te maken alvorens echt burn-out (de rode kaart) te geraken! Dat is nog een goed moment om coaching te nemen op hoe je functioneert. Samen uitvinden waar de balans hersteld kan worden. Meestal vragen we hier ook een check up bij de huisarts te doen. De mens is immers een psycho-biologische eenheid. Soms moet er tegelijkertijd fysiek herstel plaatsvinden en is er op meerdere fronten tegelijk werk aan de winkel. Anders soortig werk dan voorheen wel te verstaan. Hoe is het zover kunnen komen? En wat te doen om dit te voorkomen in de toekomst?


Omgaan met autoriteiten
De chef, je baas, de leidinggevende, de directeur….Van oudsher heb je dingen meegekregen hoe dit soort figuren te benaderen. Dat heeft misschien jaren goed gewerkt maar nu heb je er last van en wil je dit niet meer. Je zou je wel eens vrij willen voelen en gelijkwaardig om willen gaan met mensen die autoriteit zijn. Zelf autoriteit worden is een hele opgave. En toch gaat het hier om. Zelf gaan staan en vol aanwezig durven zijn. Natuurlijk is dat een leerproces en eigenlijk een levenslange waar te maken opgave van eigen leiderschap nemen. Ieder mens heeft daar een eigen wel in te gaan al naar gelang wat je zo mee gekregen hebt van huis uit. Nature, nurture is hier zeker aan de orde.


Balans tussen werk en privé
Een hele tour om als je een jong gezin hebt, vol energie in je werk zit, daarbij ook nog wel eens een cursus of opleiding volgt, alle bordjes in de lucht te houden!
Jijzelf komt dan meestal te kort.  Hoe zit het dan met mijmertijd hebben om de dingen gewoon te laten zijn en de gedachten eens door je hoofd te laten dwarrelen… Hoe kan je lijf dit nog aan om op alle fronten alert aanwezig te moeten zijn en nergens meer echt te ontspannen. Waar gaat het dan wringen? Trekken ze thuis aan de bel of laat je plots op het werk een steek vallen. Wanneer herken je bij jezelf de eerste symptomen van disbalans?
En dan, hoe zou het anders, beter, fijner kunnen zijn voor alle partijen? Dat uitvinden is een hele kunst. Het doen nog een grotere opgaven. Want daar hangt gedragsverandering mee samen. En dat gaat nooit zomaar van de een op de andere dag. Een coach kan hierbij de steun in de rug zijn. Om uit vinden hoe meer kwaliteit van leven te halen is!


Rouwverwerking
Afscheid nemen in verschillende vormen hoort bij het leven. Afscheid nemen van je jeugd, fysiek en mentaal, maar ook afscheid nemen van je partner, door scheiding of sterven. Het zijn vaak heftige processen die helemaal doorlopen en  doorvoelt uiteindelijk weer meer leven teweeg brengen. Het meeleven van omstanders is hierin zeer welkom. Maar dikwijls komt er ook schaamte om de hoek kijken om het er altijd maar over te hebben of om te bekennen dat je nog steeds niet de oude bent. Bij een professionele coach is het zaak om dit proces in al zijn aspecten te beleven. Het is de enige manier om weer verder te kunnen. Maar dan wel met een ‘maatje’ die luistert, samen er dwars doorheen,  in plaats van eronder door of erover heen. Het is er immers toch, al die gevoelens van woede en verdriet in al zijn variaties.