Draai je scherm om de website te bekijken.
Coaching
Voor begeleiders van leergroepen kan het op enig moment zinvol zijn om zelf gecoacht te worden. Onderstaand enkele thema's die in coaching aan bod kunnen komen.

Coaching

Voor begeleiders van leergroepen kan het op enig moment zinvol zijn om zelf gecoacht te worden. Onderstaand enkele thema's die in coaching aan bod kunnen komen.

TGI-supervisie
Voor diegenen die al kennis gemaakt hebben met TGI door opleiding of cursussen en de brug willen slaan naar werken met TGI in de eigen praktijk. Want een leergroep tijdens een cursus is meestal heel wat anders dan die groep studenten of die projectgroep of dat team in een organisatie! Met supervisie of met coaching als backing kan je jezelf zekerder voelen om met TGI aan de slag te gaan. In een kennismakingsgesprek wordt contract gemaakt welke begeleidingsvorm het meest geëigend is om in te zetten. Het hangt af van de precieze vraag waaraan gewerkt gaat worden.


Verborgen thema's
Ieder mens heeft niet alleen blinde vlekken maar ook verborgen thema’s. Door socialisatie en opvoeding wijs geworden maken we een aantal zaken bekend en houden we ook dingen achter, al of niet bewust. Maar er kan een moment komen dat dit niet meer functioneel is en het tegen ons in gaat werken. Dan kan het zaak zijn om de weg te gaan die nodig is opdat de verborgen thema’s aan het licht mogen worden blootgesteld. Dat is vaak een precaire weg want het was niet voor niets al die tijd afgeschermd. Met begeleiding en de nodige moed en humor kan dit pad echter gegaan worden. De energie die dan vrij komt is een nieuw bron van geïnspireerd werken.


Overdracht en tegenoverdracht
Niets zo makkelijk als begeleider/leidinggevende dan als een liefdevolle goede vader en/of moeder aardig zijn en cadeautjes uitdelen. Voor de meesten onder ons althans! De confrontatie bieden en de grens trekken is dan een zware klus en wordt soms niet gedaan. Als dit de situatie is spreken we van tegenoverdracht. De werknemer ziet mij als een liefdevolle ouder, bewondert mijn kunnen en ik als leidinggevende voel me gestreeld en beantwoordt dit onuitgesproken appèl. Zo zitten we samen in een systeem dat zich onbewust voltrekt en dat vroeg of laat gaat benauwen. Het spel van overdracht en tegenoverdracht. Het voltrekt zich vaak tussen de autoriteit en de leerling, maar niet alleen. Daar waar we het lastig krijgen met de ander en ons onvrij voelen in zijn aanwezigheid spelen deze mechanismes meestal een rol. Daar de vinger onder krijgen kan zeer bevrijdend werken en ons meer bekwamen in het eigen leiderschap. En in het leiding geven aan ook die moeilijke anderen.


Parallelle processen
Het gebeurt geregeld dat er een kwestie in het werk speelt waar je in je eigen leven ook tegenaan loopt. Dan is er sprake van parallelle processen. Niet eenvoudig om een en ander te ontwarren en helder te blijven zien en te handelen. Tegelijkertijd een schat aan ervaring omdat je er eigenlijk heel veel vanaf weet, als je die schat goed kan inzetten! Zo kan het ook geregeld voorkomen dat zich in het team iets afspeelt wat een van de teamleden als casuïstiek inbrengt. Oog hebben voor dit parallelle proces, het benoemen en goed benutten is dan goud waard.


Jezelf leiden in groepsdynamieken
Elke groep heeft zijn eigen dynamiek. Het is een systeem gevormd door deze combinatie van deze mensen. De groep leeft haar leven als was het een mens, met ups en downs en eigenaardigheden, kwaliteiten en nukkigheden. En er gaat een druk uit naar de individuele deelnemers om zich aan te passen en te voegen naar de groepsmores. Dat is niet altijd voor iedereen even makkelijk. Grip krijgen op die dynamiek en weten waar je zelf staat is dan de kunst. Het zicht scherp houden op beiden en weten wanneer je je invoegt terwijl je anders wilde is getuigen van souplesse. En opkomen voor je anders denken of iets anders vinden tegenover de hele groep is ook een moedige daad. Om meestal vervolgens te ontdekken dat er toch wel medestanders zijn. Bewust op zoek gaan naar de tegenstem, de wijsheid van de minderheid is voor begeleiders een hele kunst. Die beheersen brengt veel creativiteit en levend leren tot stand.