Draai je scherm om de website te bekijken.
Coaching
Onderstaand diverse vormen van coaching op het gebied van leiderschap, team- en organisatieontwikkeling

Coaching

Onderstaand diverse vormen van coaching op het gebied van leiderschap, team- en organisatieontwikkeling

Managementcoaching
Individuele managementcoaching is erop gericht om leidinggevenden te ondersteunen in actuele vragen, problemen en onzekerheden. De coaching biedt houvast om deze vraagstukken aan te pakken en bevordert het leervermogen en de persoonlijke effectiviteit.
Het coachingsproces is gericht op bewustwording en inzicht in de actuele situatie: welke factoren spelen hier een rol, wat is de kern van het probleem? Vanuit deze bewustwording willen we komen tot concrete mogelijkheden om problematische situaties aan te pakken.
Met individuele managementcoaching willen wij leidinggevenden ondersteunen in
§  het ontwikkelen van effectief leiderschap;
§  het aanpakken van concrete problemen;
§  het vergroten van hun werkplezier en arbeidswelzijn.
In een eerste gesprek (intake) worden de actuele leerdoelen van de leidinggevende geformuleerd. Afhankelijk van deze leerdoelen wordt afgesproken hoe intensief en hoe vaak er een coachingssessie zal plaatsvinden. Ieder coachingsgesprek duurt anderhalf uur.
Uitgangspunt van ieder coachingsgesprek zijn actuele vragen/onzekerheden van de leidinggevende. Vanuit deze vraag worden een aantal fasen doorlopen:
  • verhelderen en doorgronden van de vraag;
  • bewustwording van de actoren en factoren die in deze situatie een rol spelen;
  • onderzoeken van handelingsmogelijkheden;
  • concreet formuleren van actiepunten.


Executive coaching
Managementcoaching voor executives in bedrijfsleven of overheidsorganisaties. De coach is sparringspartner voor de executive in het vormgeven van de eindverantwoordelijkheid.


Teamcoaching
Teamcoaching is erop gericht de teameffectiviteit en het zelfsturend vermogen van een team te bevorderen. In een teamcoaching wordt aandacht besteed aan:
  • Creëren van een gezamenlijke visie en inspirerende teamdoelen.
  • Bewustwording van de communicatiepatronen en de processen die een rol spelen in de effectiviteit van het team.
  • Ontwikkelen van een open communicatiecultuur.
  • Effectief omgaan met onderlinge verschillen en de inbreng en mogelijkheden van de verschillende teamleden.
  • Multidisciplinair samenwerken met relevante interne en externe partijen.
In een eerste gesprek (intake) worden de actuele vraagstellingen van het team geformuleerd. Deze intake vindt plaats met de leidinggevende van het team en bij voorkeur ook met enkele teamleden. Afhankelijk van de vraagstellingen wordt afgesproken in welke vorm en hoe vaak de coachingssessies zullen plaatsvinden.