Draai je scherm om de website te bekijken.
Maatwerk
Leertrajecten op dit gebied kunnen ook op maat voor uw organisatie worden aangeboden. In overleg met u kiezen we het passende thema en de geschikte vorm van het opleidingstraject. Lees meer

Maatwerk

Leertrajecten op dit gebied kunnen ook op maat voor uw organisatie worden aangeboden. In overleg met u kiezen we het passende thema en de geschikte vorm van het opleidingstraject.

Enkele voorbeelden

Op weg naar een levend lerende organisatie
In nauwe samenwerking met u als opdrachtgever geven wij vorm aan organisatieontwikkelingstrajecten met als doel het bevorderen van:
  • een cultuur waarin iedereen actief participeert en mensen zich vanuit hun persoonlijke missie kunnen verbinden met de organisatiemissie;
  • waar met elkaar geleerd wordt in de dagelijkse samenwerkingsprocessen en collectief leiderschap wordt opgenomen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie;
  • contextbewustzijn en het effectief realiseren van een missie met maatschappelijke relevantie;
  • arbeidswelzijn van de medewerkers.

Leergang Integraal leiderschap
Wij bieden in-company voor organisaties leergangen Integraal leiderschap. Dit kan voor zowel het hoger management als het middenkader, als voor het gehele management gezamenlijk.
Het leiderschapsconcept van TGI maakt het mogelijk om de enorme diversiteit aan factoren waar leiders in hun dagelijks werk mee te maken krijgen integraal te benaderen, in hun samenhang te onderzoeken en op inspirerende wijze in ontwikkeling te brengen. Wij bieden hiermee een leiderschapsconcept dat houvast biedt om een team of organisatie te leiden op taak- en procesniveau, op individueel- en op groepsniveau, op organisatie- en op persoonlijk niveau. De actuele vraagstellingen van de deelnemers in de eigen organisatie staan steeds centraal.

Vrouwen naar de top
Een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is op dit moment de nog altijd beperkte doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies. Wij bieden ontwikkeltrajecten aan om organisaties te ondersteunen in het doorbreken van de ‘glazenplafond-problematiek’.  De uitgangspunten van TGI blijken zeer ondersteunend voor het effectief stimuleren van deze doorstroming. Dit heeft te maken met de volgende aspecten:
  • TGI biedt een integrale benadering van de ‘glazenplafond-problematiek’.
  • TGI biedt een integraal en effectief  leiderschapsconcept.
  • De TGI-basishouding stimuleert een organisatiecultuur waar mannen én vrouwen tot hun recht komen en waar ruimte is voor diversiteit.
  • TGI-leiderschap spreekt het persoonlijk leiderschap van vrouwen aan.
Meer informatie
Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.
Contactpersoon: Ineke van de Braak
06 51845978 | info@vier-d.nl