Draai je scherm om de website te bekijken.

Missie en visie

4D is een netwerkorganisatie van opleiders, adviseurs en coaches. Wij ondersteunen de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden die effectief zijn in het waarmaken van hun maatschappelijke missie en waar in gelijkwaardige samenwerkingsrelaties iedereen tot zijn recht komt en actief participeert.

Voor wie?
Ons aanbod is geschikt voor
- organisaties, teams en andere samenwerkingsverbanden die externe ondersteuning zoeken in hun verdere ontwikkeling;
- iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor het leiden en begeleiden van organisaties, teams en groepen (leidinggevenden, projectmanagers, interimmanagers, teamcoaches, trainers, opleiders, supervisors, intervisiebegeleiders, begeleiders van groepen in het maatschappelijke veld én werk wil maken van:
  • zijn of haar persoonlijk leiderschap;
  • levendige, creatieve samenwerkingsprocessen waarin iedereen actief participeert;
  • het bevorderen van het persoonlijk leiderschap van eenieder;
  • fundamentele en diepgaande leer- en veranderingsprocessen.

Onze visie
In al onze programma’s werken wij vanuit de Themagecentreerde Interactie (TGI), een samenhangend systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor het leiden van jezelf en anderen. TGI bevordert fundamentele ontwikkeling en actieve participatie: levend lerende organisaties, zelfsturende medewerkers en teams, actief burgerschap en participerende leiders. Meer info over TGI