Draai je scherm om de website te bekijken.

Participatie
kringen

In het werken met participatiekringen op basis van TGI wordt een groep samengesteld rondom een bepaald actueel thema in de samenleving. Het gaat om project- of werkgroepen waarin overheidsfunctionarissen in samenwerking met burgers en andere professionals een bepaald doel willen bereiken en dit willen doen volgens de uitgangspunten van de nieuwe participatiesamenleving. In zo’n groep wordt al doende geleerd en tegelijkertijd concreet vormgegeven aan participatieprocessen. In een TGI-participatiekring wordt bevorderd dat alle deelnemers aan het gesprek gelijkwaardig kunnen participeren. Een van de uitgangspunten van TGI is 'Ieders perspectief doet ertoe'. Door te leren werken met de methodische kenmerken van TGI wordt bevorderd dat burgers, professionals en overheidsfunctionarissen echt gaan samenwerken en elkaar serieus nemen in ieders ervaringen, wensen, belangen en ideeën. Zo kunnen levendige samenwerkingsprocessen ontstaan waarin iedereen actief participeert en tot z'n recht komt en gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor actuele vraagstukken in de samenleving.
Werken met participatiekringen kan bijvoorbeeld zinvol zijn voor
  • het vinden van een goede match tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie in de wijk
  • overleg tussen zorgvragers, zorgverleners en gemeentefunctionarissen
  • een goede samenwerking tussen belangengroepen, vrijwilligers en professionals
Neem contact met ons op voor meer info: info@vier-d.nl