Draai je scherm om de website te bekijken.

Privacy

Op welke wijze gaan wij om met uw gegevens?
Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht u daar over te informeren en dat doen we graag. Mocht u ondanks onze uitleg nog vragen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op. info@vier-d.nl
 
Database en nieuwsbrief
Geïnteresseerden in ons aanbod zijn met hun contactgegevens ingeschreven in een database.  Op basis van deze informatie berichten we u over ons aanbod, o.a. via onze nieuwsbrief. Mocht u in de toekomst geen berichten of nieuwsbrieven meer willen ontvangen dan kunt u ons dit laten weten. In iedere nieuwsbrief bieden we de mogelijkheid om u direct uit te schrijven.
 
Gegevens aanpassen
U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, laten wijzigen of verwijderen. Uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar Miriam van den Bosch m.vandenbosch@vier-d.nl

Gebruikers van ons aanbod
Indien u inschrijft voor een cursus of opleiding uit ons aanbod verwerken wij uw voor- en achternaam, geboortedatum, dieetwensen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfs- of instellingsnaam met contactpersoon en bankrekeningnummer.
Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van opleidingen en cursussen, en het noodzakelijke administratie- en betalingsverkeer.
U geeft toestemming voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens, tenzij u dit uitdrukkelijk kenbaar maakt aan Ineke van de Braak I.vandebraak@vier-d.nl

Derden
Voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering werken we samen met externen:
·      Opleiders die als zelfstandig ondernemer het cursus- of opleidingsaanbod voor ons verzorgen
·      De locatie waar een cursus of opleiding plaatsvindt
·      Onze accountant
·      Onze webhoster 
Deze personen of bedrijven sluiten met ons een beveilings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst en behandelen uw gegevens volgens de AVG verplichtingen.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een specifieke opdracht. In zo’n geval stellen wij u hiervan expliciet op de hoogte.
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren gegevens die betrekking hebben op een zakelijke overeenkomst mimimaal 7 jaar. Dit is een verplichting vanuit de belastingdienst.
 
Websitebezoek
Wij maken gebruik van analytische cookies. Zij zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Anderzijds kunnen wij met cookies onze website optimaliseren en websitebezoek analyseren. De informatie bevat het IP-adres van de bezoeker, geen persoonlijke gegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser anders in te stellen. Toelichting: veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Beveiliging gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden dagelijks bijgewerkt naar een externe data-opslag, en zijn alleen toegankelijk via de verantwoordelijk medewerkers. Als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan a.u.b. contact met ons op.