Draai je scherm om de website te bekijken.

Alle publicaties

Inspireren tot medeverantwoordelijkheid, TGI als methodiek voor effectief leiderschap
Ineke van de Braak, 2014 (tweede druk)
Dit boek is bedoeld voor leidinggevenden die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van zelfsturing van medewerkers en teams. Organisaties zijn steeds meer open systemen geworden, met veel invloeden van buitenaf. De concurrentie is hoog, de klanten zijn veeleisend. De druk om resultaten te behalen is groot. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zelfsturing van medewerkers is in zo’n context van cruciaal belang.

Als leidinggevende is het de kunst om de juiste maat in leiderschap te vinden. Je moet ervoor zorgen dat medewerkers de ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid én dat zij deze ook daadwerkelijk nemen. Maar hoe doe je dat? Hoe bevorder je dat medewerkers met elkaar een visie op het werk ontwikkelen en dat ze deze visie in de dagelijkse praktijk waarmaken? Hoe nodig je hen uit om hun talenten en mogelijkheden ten volle in te zetten? En hoe stimuleer je hen zich niet alleen op hun eigen taak te richten, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor effectieve samenwerking?
Dit boek biedt een houvast om concrete stappen te zetten in het ontwikkelen van een leiderschapsstijl die medewerkers hiertoe inspireert.
 
Het boek is verkrijgbaar bij:
www.boomnelissen.nl
www.bol.com
www.managementboek.nl

ISBN = 123456789

Leiderschap en organisatieontwikkeling
Ineke van de Braak, 2016
In dit artikel staat centraal hoe met behulp van een collectief leiderschapsproces en het werken met TGI-thema's de missie en visie van een organisatie werkelijkheid kunnen worden.
Bron = Themagecentreerde Interactie (TGI) In Nederland en Vlaanderen, Phien Kuiper

Kracht in samenwerken
Marleen Vangrinsven en Ben Vissers, 2016
Dit boek is geschreven om je inzicht te bieden in de dynamiek van processen in teams, waardoor je beter in staat bent daar (mede) leiding aan te geven. Er wordt een helder beeld geschetst van de verschillende fasen van groepsontwikkeling, waarmee je kunt bepalen in welke fase jij met jouw team je bevindt en hoe je het groepsproces kunt ontwikkelen en aansturen. Dit proces wordt levendig en invoelbaar doordat naast de theorie een verhaal over een team verteld en geanalyseerd wordt. Daarmee worden karakteristieke spanningsvelden en de beleving van leider en teamleden inzichtelijk gemaakt.

Verkrijgbaar bij:
www.bol.com
www.managementboek.nl
ISBN = 9789491591068

Participerend leiderschap
Ineke van de Braak, 2015
Het concept 'Participerend leiderschap' wordt in dit artikel verder methodisch uitgewerkt en met voorbeelden uit de praktijk van leidinggevenden geïllustreerd.
Bron = Themenzentrierte Interaktion. Fachzeitschrift des RCI-International 2015/1

Seks en erotiek in de cursus- en trainingswereld
Marleen Vangrinsven, 2015
Bron = Digitaal Magazine RCI Lage Landen

Teamontwikkeling op gang gebracht
Ineke van de Braak, 2009
In dit artikel staat centraal  hoe TGI teamleiders en teamcoaches houvast biedt om fundamentele ontwikkeling in teams te realiseren.
Bron = Lerend samenwerken, samenwerkend leren. Themagecentreerde Interactie als kader voor teamontwikkeling in de school. Mesofocus 74. Kluwer, 2009.
ISBN = 12345678

Integraal leiderschap in een complexe werkelijkheid
Ineke van de Braak, 2006
In dit artikel wordt beschreven wat TGI te bieden heeft voor leidinggevenden om in de huidige complexe werkelijkheid staande te blijven en diepgaande veranderingsprocessen mogelijk te maken.
 
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI, nummer 15, aug. 2006.
ISBN = 12345678

Lerend samenwerken, samenwerkend leren
Braak van de I., Fabels, A., Kuiper, P. en Rozemond, T. , 2009
Een boekje met een aantal artikelen gericht op teamontwikkeling met behulp van TGI. Zowel theoretische invalshoeken als levendige praktijkverhalen. Mesofocus is een uitgave van Kluwer en gericht op schoolorganisatie en onderwijsmanagement.

Teamcoaching met behulp van Themagecentreerde Interactie (TGI)
Ineke van de Braak, Marleen Vangrinsven, 2006
Bron = Het handboek voor Coaching. Methodieken, modellen, technieken en formulieren voor professionele coaching. Deel 1- Coaching basics. Life University, Haarlem / ISBN-10: 90-74959-04-4.

Het thema als co-leider
Vangrinsven, M., 2005
Met TGI leren inhoud en interactie verbinden, taak- en procesgericht tegelijkertijd werken met als belangrijk instrument het formuleren van thema’s. Een artikel in een HRD-tijdschrift.
Bron = Leren in ontwikkeling. NVO2 Jaargang 5, januari 2005.

TGI en leiderschap in organisaties
Ineke van de Braak, 2004
In dit artikel wordt beschreven hoe het vierfactorenmodel van TGI als methode gebruikt kan worden in managementtrainingen.
Bron = Het thema centraal. Theorie en praktijk van de themagecentreerde interactie. Onder redactie van Jeroen Hendriksen en Arjan de Wit. Soest: Uitgeverij nelissen/ ISBN 90 244 1668 X NUR 742
ISBN = 12345678

De TGI-axioma's en diversiteit
Ineke van de Braak, 2004
In dit artikel staan de axioma's van het TGI-systeem centraal en wordt uitgewerkt hoe deze uitgangspunten ondersteunend en richtinggevend kunnen zijn voor het omgaan met verschillen in samenwerkingsprocessen.
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI: nummer 11, juli 2004.

Flow, schepping en ontdekking
Vangrinsven, M., 2004
Een hoofdstuk waarin de praktijk en de theorie van het gebruik van creatieve werkvormen beschreven wordt door het volgen van een opleidingsgroep in een vijfdaagse TGI-cursus.
Bron = Het thema centraal. Theorie en praktijk van de themagecentreerde interactie. Onder redactie van Jeroen Hendriksen en Arjan de Wit. Soest: Uitgeverij nelissen
ISBN = 90 244 1668 X NUR 742

Themagecentreerde Interactie (TGI)
Ineke van de Braak, 2003
Een artikel waarin aan de hand van een praktijkvoorbeeld op bondige wijze wordt beschreven wat TGI inhoudt en wat het kan betekenen voor leidinggevenden.
Bron = Opleiding & ontwikkeling, 16e jaargang, nummer 9.

TGI, een integratieve en waardegebonden benadering van leiderschap
Ineke van de Braak, 2001
In het eerste gedeelte van dit artikel wordt uitgewerkt hoe leiderschap op basis van TGI in organisaties er uit kan zien. In het tweede gedeelte staat een vergelijkend literatuuronderzoek centraal en wordt TGI geplaatst t.o.v. een aantal belangrijke stomingen in de geschiedenis van de leiderschapsliteratuur.
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. WILL Lage Landen nummer 6, dec. 2001

Agressie… van vitaal belang!
Marleen Vangrinsven, 2000
Kort artikel over het beleven en laten beleven van agressie in groepen, hoe dit het plezier en krachtig-zijn doet toenemen.
Bron = tijdschrift voor themagecentreerde interactie. WILL Lage Landen nummer 4 nov. 2000