Draai je scherm om de website te bekijken.
Cursussen bij dit thema
Introductiecursussen
Methodecursussen
Persoonlijkheidscursussen
Maatwerk
Leertrajecten op dit gebied kunnen ook op maat voor uw organisatie worden aangeboden. In overleg met u kiezen we het passende thema en de geschikte vorm van het opleidingstraject. Lees meer
Coaching
Voor begeleiders van leergroepen kan het op enig moment zinvol zijn om zelf gecoacht te worden. Onderstaand enkele thema's die in coaching aan bod kunnen komen.

Begeleiden van leergroepen

Het aanbod onder dit thema is bedoeld voor opleiders, trainers, supervisors, docenten, intervisiebegeleiders en iedereen die is geïnteresseerd in het bevorderen van leer- en ontwikkelingsprocessen:
  • die levendig en creatief verlopen;
  • waarbij in een dynamische balans aandacht wordt besteed aan zowel het te bereiken doel, als de betrokken personen, de samenwerkingsprocessen en de context waarbinnen het proces plaatsvindt;
  • waarin aandacht is voor alle aspecten van het mens-zijn en zowel de cognitieve als de emotionele, fysieke en spirituele bronnen worden aangeboord;
  • waarin alle deelnemers actief participeren en tot hun recht komen.