Draai je scherm om de website te bekijken.
Cursussen bij dit thema
Introductiecursussen
Methodecursussen
Maatwerk
Leertrajecten en ondersteuning op dit gebied kan ook op maat voor uw organisatie worden aangeboden. In overleg met u kiezen we het passende thema en de geschikte vorm van het begeleidingstraject. Lees meer
Coaching
In het werk maken van de participatiesamenleving bieden wij individuele ondersteuning aan voor burgers, overheidsfunctionarissen en professionals

Participatiesamenleving

Het aanbod op dit gebied is bedoeld voor iedereen die werk wil maken van een samenleving waarin …
  • iedereen actief participeert en verantwoordelijkheid neemt;
  • burgers, overheidsfunctionarissen en professionals op allerlei domeinen gelijkwaardig samenwerken en elkaar serieus nemen;
  • burgers zelf verantwoordelijkheid nemen waar het kan en ondersteuning krijgen waar het nodig is.