Draai je scherm om de website te bekijken.
Ineke van de Braak
Mede-oprichter en directeur
opleider, coach en organisatieadviseur
TGI-opleider. Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Met name werkzaam op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap en teamontwikkeling.
Bijzonder geïnteresseerd in de thema's: leiderschap en arbeidsmotivatie en leiderschap en zelfsturing. Auteur van het boek ‘Inspireren tot medeverantwoordelijkheid. TGI als methodiek voor effectief leiderschap'.
Publicaties
Braak I. van de (2014). Inspireren tot medeverantwoordelijkheid, TGI als methodiek voor effectief leiderschap. tweede druk.  Boom/Nelissen

Braak I. van de (2009). Teamontwikkeling op gang gebracht. In: Lerend samenwerken, samenwerkend leren. Themagecentreerde Interactie als kader voor teamontwikkeling in de school. Mesofocus 74. Kluwer.
 
Braak  I. van de (2006). Integraal leiderschap in een complexe werkelijkheid. In:Tijdschrift voor Themagecentreerde Interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI, nummer 15   
 
Braak I. van de , Vangrinsven M. (2006). Teamcoaching met behulp van Themagecentreerde Interactie (TGI). In: Het handboek voor Coaching. Methodieken, modellen, technieken en formulieren voor professionele coaching. Deel 1- Coaching basics. Life University, Haarlem
 
Braak I. van de (2005). Werken met TGI: levend leren in groepen en teams. In: Handboek, Effectief opleiden. Elsevier, NPV, 2005
 
Braak I. van de (2004). TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager. In: Hendriksen, J. en de Wit, J. Het thema centraal, Soest, Uitgeverij Nelissen.

Braak, I. van de (2004). De TGI-axioma's en diversiteit. Over meer en meer jezelf worden en levend leren. In: Tijdschrift voor Themagecentreerde Interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI Lage Landen, nummer 11

Braak, I. van de. (2003). Themagecentreerde Interactie. Concreet houvast voor leiderschap. In: Opleiding & ontwikkeling, 16e jaargang, nummer 9.

Braak, I. van de (2001). TGI, een integratieve en waardegebonden benadering van leiderschap. In: Tijdschrift voor Themagecentreerde Interactie. Ruth Cohn Instituut voor TGI Lage Landen, nummer 6

Lezing
Ineke aan het woord bij Hogeschool Windesheim, in het kader van het bevorderen van verantwoordelijkheid in organisaties: